PCOU Willibrord biedt op 30 basisscholen en 13 middelbare scholen, allemaal met een uniek eigen onderwijsprofiel, plek aan leerlingen om te leren, groeien en ontwikkelen.  

"Voor iedere leerling de beste ontwikkelkansen"

“PCOU Willibrord bestaat uit twee stichtingen: Stichting PCOU (basisonderwijs) en Willibrord Stichting (voortgezet onderwijs). Er is één raad van toezicht en één college van bestuur. Tezamen PCOU Willibrord, zoals wij ons als scholengroep naar buiten presenteren.

Er zijn 30 scholen voor basisonderwijs en speciaal onderwijs (sbo, so en vso) in Utrecht en 13 middelbare scholen voor voortgezet onderwijs bevinden zich in Utrecht, Maarssen, Breukelen, Nieuwegein, IJsselstein en Vianen.

Klik hier voor het aanbod van vacatures binnen PCOU Willibrord: Vacatures - Welkom aan boord (werkenbijpcouwillibrord.nl)

Op onze scholen voor basis- en speciaal (voortgezet) onderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs, werken we elke dag aan de beste ontwikkelkansen voor onze leerlingen. Er is plek voor alle kinderen en jongeren, ongeacht geloof. Vanuit onze christelijke basis omarmen we diversiteit en dat zie je terug: elke school heeft een eigen uniek profiel en onderwijsaanbod. En we bieden alle vormen van onderwijs: praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, vwo en gymnasium. Zo zorgen we voor een passende plek voor ieder kind.

Doen waar we goed in zijn  
PCOU Willibrord zorgt voor een stevig fundament, zodat onze scholen kunnen doen waar ze goed in zijn. Onderwijsontwikkeling en -innovatie pakken we samen op, zodat elke school hiervan profiteert. Via onze Academie werken medewerkers gezamenlijk aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. En dat komt allemaal ten goede aan ons onderwijs.

Maatschappelijke rol 
Binnen de regio denkt PCOU Willibrord actief mee over maatschappelijke vragen die het onderwijs raken, zoals gelijke kansen voor elk kind, burgerschap, en de dynamiek van een grote stad. Daarbij werken we intensief samen met kinderopvang, middelbaar - en hoger beroepsonderwijs, maatschappelijke organisaties en overheden.

Primair onderwijs

PCOU Willibrord heeft 26 scholen voor basisonderwijs in alle wijken van Utrecht, De Meern en Vleuten.
Hiervoor zijn we regelmatig op zoek naar nieuwe leerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel!

Levensbeschouwelijk onderwijs is de oorsprong. Dat uitgangspunt vatten we breed op, want de leerlingen op onze scholen hebben een heel diverse achtergrond. Identiteit gaat over belangrijke levensvragen als: Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Maar identiteit betekent ook: Hoe sta jij in onze wereld? Kun jij een verschil maken?

Wij vinden gezamenlijke verantwoordelijkheid in de wereld van fundamenteel belang. En we stellen deze vraag niet alleen aan onze leerlingen; we dagen ook onze leerkrachten uit om hun eigen talenten te ontdekken.

Speciaal onderwijs

PCOU Willibrord heeft 4 scholen voor speciaal onderwijs (sbo, so en vso)  in Utrecht en IJsselstein.
Hiervoor zijn we regelmatig op zoek naar nieuwe leerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel!

Wij bieden speciaal onderwijs voor leerlingen die specialistische ondersteuning nodig hebben, wat binnen het regulier onderwijs niet geboden kan worden.
Onze leerlingen kunnen vanuit hier soms doorstromen in het regulier onderwijs of reguliere vervolgopleiding.
Het gaat hier om speciaal basisonderwijs (sbo) en (Voorgezet) Speciaal Onderwijs (ZMLK).

Voortgezet onderwijs

PCOU Willibrord heeft 13 scholen voor voortgezet onderwijs in Utrecht, Maarssen, Breukelen, Nieuwegein, IJsselstein en Vianen.
Deze scholen omvatten alle vormen van voortgezet onderwijs, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium.
Er zijn categorale scholen (met één onderwijsvorm) en scholen met twee of meer onderwijsvormen zoals Descart, 12-14 jarigen onderwijs of Waldorf.

Hiervoor zijn we regelmatig op zoek naar nieuwe docenten en onderwijs ondersteunend personeel!

De scholen tellen samen ruim 11.000 leerlingen en er werken ruim 1200 medewerkers (1.000 fte). ”

Staf

Service & Advies levert ondersteunende diensten voor alle scholen en het college van bestuur op het gebied van onderwijs, kwaliteit en innovatie, bestuurssecretariaat, financiën, HR, recruitment, academie, ict & informatiemanagement en facility & huisvesting.
Service & Advies levert optimale toegevoegde waarde voor schoolleiders en bestuur door professionele en efficiënte ondersteuning en advisering, zodat zij optimaal in staat zijn om hun maatschappelijk missie waar te maken namelijk goed onderwijs voor alle kinderen in Utrecht en de regio.

Onze kernwaarden durf, verbinding, ontwikkelingsgericht en verantwoordelijk gebruiken wij als leidraad bij onze dagelijkse werkzaamheden.
Binnen deze organisatie werken ongeveer 120 medewerkers vanuit het kantoor aan de Grebbeberglaan 9-a te Utrecht.

Flexpool

Wil jij flexibel werken in het basisonderwijs, maar nog geen eigen klas? Of wil je een kijkje nemen binnen de verschillende scholen binnen onze scholengroep en zo jouw ervaring opbouwen?

Je kunt bij ons al vanaf 1 dag in de week flexwerken en je hebt de regie over jouw eigen agenda.

Onze Flexpool zorgt voor kort- en langdurende vervangingen voor de scholen in het basisonderwijs en gespecialiseerd onderwijs (sbo, so en vso) in heel Utrecht.

Er is altijd voldoende werk binnen onze scholengroep met maar liefst 30 basisscholen.

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe collega’s die in de Flexpool willen werken.

Als Flexpooler hoor je bij PCOU Willibrord en zorgen we ervoor dat jij je verbonden blijft voelen door persoonlijk contact, intervisie bijeenkomsten, werkbezoeken en gezellige borrels. En kun je via de Academie jezelf blijven uitdagen en ontwikkelen.

Folder Flexpool