Vacatures GO

PCOU Willibrord heeft 4 scholen voor speciaal onderwijs (sbo, so en vso)  in Utrecht.
Hiervoor zijn we regelmatig op zoek naar nieuwe leerkrachten en onderwijs ondersteunend personeel!

Wij bieden speciaal onderwijs voor leerlingen die specialistische ondersteuning nodig hebben, wat binnen het regulier onderwijs niet geboden kan worden.
Onze leerlingen kunnen vanuit hier soms doorstromen in het regulier onderwijs of reguliere vervolgopleiding.
Het gaat hier om speciaal basisonderwijs (sbo) en (Voorgezet) Speciaal Onderwijs (ZMLK).

De basis- en speciaal onderwijsscholen variëren in omvang van 80 tot 725 leerlingen. De scholen hebben samen ruim 8.000 kinderen en ongeveer 1.000 medewerkers.

Vacatures