Docent muziek

Wie zijn wij

Het St. Bonifatiuscollege, ook wel het Boni genoemd, is een havo-, atheneum- en gymnasiumschool in Utrecht met zo'n 1600 leerlingen. We hebben aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en talenten van alle leerlingen. Onze leerlingen geven aan dat er op onze school sprake is van een veilige en prettige sfeer.  

Vanuit een gewortelde traditie van gedegen klassikaal onderwijs, bevorderen we de betrokkenheid en motivatie van onze leerlingen door hen meer maatwerk en keuzeruimte te bieden. Dit doen we door naast het curriculum van vaklessen, flexlessen voor verdieping, verrijking en coaching in het lesrooster op te nemen. Iedere leerling heeft een coach, een docent die de leerling begeleidt met het leren leren en leren plannen, en die een luisterend oor biedt. 

Het team van docenten is hecht, er zijn regelmatig formele en informele bijeenkomsten voor medewerkers, zoals studiedagen, het medewerkersfeest tot de jaarlijkse pubquiz.  

We zijn blij dat we jaarlijks nieuwe docenten mogen aannemen en begeleiden. We doen dit als keurmerk opleidingsschool zeer zorgvuldig en deskundig. Docenten ervaren hun start op het Boni als een warm bad. Ze voelen zich zeer welkom en goed begeleid. 

Verantwoordelijkheden/functiekenmerken

De leraar heeft regie over het onderwijsproces en begeleidt de (sociaal) pedagogische ontwikkeling van leerlingen. De leraar draagt bij aan organiserende activiteiten in de school, werkt samen met collega’s in de vaksectie en daarbuiten. De leraar neemt initiatieven voor ontwikkeling van het onderwijs en de begeleiding van leerlingen.

Inschaling vindt plaats op basis van aantoonbare onderwijservaring.

Dit ben jij

 • een ervaren muziekdocent
 • je hebt passie voor je vak en weet dit over te brengen aan je leerlingen;
 • een serieuze werker die goed de lessen voorbereidt en zich houdt aan de gemaakte afspraken;
 • een plezierige en op samenwerking gerichte collega;
 • je staat open voor feedback van collega’s en past deze toe in de voorbereiding en uitvoering van  je lessen;
 • je maakt op een vriendelijke, complimenterende en bevestigende manier contact met je leerlingen;
 • je bent in staat bent op je eigen handelen te reflecteren en hieruit consequenties te trekken voor de aanpak van je lessen;
 • je neemt initiatieven voor ontwikkeling van het onderwijs en de begeleiding van leerlingen;
 • je verbindt je aan onze school, zowel tijdens de lessen als voor buitenlesactiviteiten en activiteiten voor medewerkers.
 • initiatiefnemer en kartrekker voor de sectie, ook evt. in de rol van sectievertegenwoordiger
 • bereid om een aandeel te leveren in het ontwikkelen van de eigen methode/lesmateriaal in de onderbouw
 • in staat om aandeel te leveren op het gebied van ontwikkelen CultuurProfielSchool
 • bereid om aandeel te leveren in het organiseren van buitenschoolse activiteiten, zoals muziekavonden.
 • in staat om de inhoud van de flexlessen verder te ontwikkelen
 • in staat om kleine reparaties te verrichten aan het instrumentarium
 • ruime ervaring met geluidstechniek
 • bereid om CKV-lessen te verzorgen

Wat wij bieden

 • Een 100-jarige school die volop in beweging is, met ambitieuze en lerende collega’s.
 • Een mooi vernieuwd schoolgebouw en een uitdagend rooster met vaklessen en flexuren.
 • Inschaling volgens cao-vo op basis van taakverdeling, deskundigheid en ervaring.
 • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. een 13e maand, pensioenregeling bij ABP, (spaar)verlofregeling, laptop in bruikleen).
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling onder andere door een eigen academie van de Willibrordstichting, waar het Boni deel van uit maakt.
 • Gratis parkeermogelijkheden bij de school en goede bereikbaarheid met het OV.

Over ons

PCOU Willibrord is met 43 scholen een grote onderwijsorganisatie in de stad Utrecht en de regio. Daarbij gaat het om 30 scholen voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs en om 13 scholen voor voortgezet onderwijs in Utrecht,
Breukelen, Maarssen, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein. We werken met zo'n 2.500 collega's aan het onderwijs voor ruim 20.000 leerlingen.

Wij werken verbindend, tonen lef, hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel en zijn in alles ontwikkelingsgericht. Of het nu gaat om onze leerlingen of om collega's. Iedereen is welkom en diversiteit en veelkleurigheid wordt gekoesterd. Voor elk kind is er een passende plaats op één van onze scholen en voor elke nieuwe collega hebben wij een inspirerende en uitdagende werkomgeving. Wij werken gezamenlijk aan één helder doel: Voor elke leerling de beste ontwikkelkansen!

Solliciteren

Wij zien je motivatiebrief met curriculum vitae graag uiterlijk 12 november 2023 tegemoet. Wij verzoeken je deze brief te richten aan onze rector Hanneke Schreuder.

 

Vacaturekenmerken