Onderwijsambassadeur

Stichting Onderwijsambassadeurs verbindt vrijwilligers (de ambassadeurs) aan scholen. Onderwijsambassadeurs zijn werkzaam buiten het onderwijs of zijn met pensioen en willen zich inzetten voor het onderwijs. Ze ontlasten de leerkracht gedurende een half of heel jaar door ondersteuning te bieden in de klas. Een mooie kans voor mensen die de overstap naar het onderwijs overwegen. En interessant voor mensen die naast of na hun werkzame leven iets willen betekenen voor de maatschappij. Op verschillende scholen van PCOU Willibrord zijn onderwijsambassadeurs werkzaam.

Meer weten? Neem een kijkje op: www.onderwijsambassadeurs.nl.

Beleidsmedewerker Lerarentekort van het Ministerie van OCW, Michiel van Veluwen, is onderwijsambassadeurs van basisschool Op Dreef. “Ik ben Onderwijsambassadeur geworden omdat ik geloof in het project. Ik kan de leerkracht en school ontlasten, leerlingen extra aandacht geven en mijn expertise en netwerk de school in brengen. Ook leer ik zelf heel veel van het project. Zo weet ik nog beter wat er speelt in het klaslokaal en de school.”